samoczytanie

Grupa Samoczytająca

Czwartki, 17:00-19:00 | Sala Warsztatowa | Wstęp wolny

Zapraszamy do włączenia się we wspólną sytuację czytania!

Grupa Samoczytająca to zainicjowana w 2015 roku cykliczna, otwarta, wspólna lektura tekstów z zakresu teorii sztuki i filozofii, zainspirowana podobnymi praktykami z Belgii (a.pass) i Francji (PAF). Kolektywne czytanie dało grupie osób asumpt do pozaformalnego trybu edukacji, wspólnotowego wytwarzania wiedzy, ale też re-artykułowania modeli bycia razem w życiu codziennym.

Początkowo tematy oscylowały wokół krytyki i krytyczności (Foucault, Rogoff), ale na spotkaniach pojawiały się też bardziej performatywno-poetyckie teksty (Kristeva, Wittig).  Za sprawą dołączenia do grupy wsparcia osobowego z redakcji portalu Machina Myśli otarliśmy się także o nowy materializm i posthumanizm (Braidotti). Po przyjęciu za punkt wyjścia w 2016 roku współczesnej choreografii z procesualnym myśleniem w tle (Deleuze), najdłużej zatrzymaliśmy się nad tekstami poruszającymi kwestie mikropolityki i afektów (Ranciere, Massumi, Lepecki, Bishop).

Wspólne oddanie się zadaniu czytania na głos oraz rozkosze płynące z momentów zrozumienia czegoś na nowo (bądź rozczarowanie tekstem), czy po prostu przyjemność przebywania razem we wspólnym polu uważności stały się dla grupy spoiwem działania, cotygodniową praktyką spotkania.

Prowadzenie: Gaja Karolczak oraz Hanna Kanecka, Bartek Mroczkowski, Róża Zamołojko.

Projekt Fundacji Sens Ruchu we współpracy z Centrum Amarant.

Kontakt: fundacjasensruchu@gmail.com

http://som.org.pl/grupa-samoczytajaca/