mejkerzy

Mejkerzy

Styczeń – marzec 2017

Mejkerzy to długofalowy projekt animacyjno-kulturalny, który w 2017 roku obejmie kilkumiesięczne spotkania z uczniami jednej klasy Technikum nr 6 w Poznaniu.

Podczas siedmiu spotkań, które przyjmą charakter warsztatowy, uczestnicy będą poznawać Short Waves Festival od strony merytorycznej, kuratorskiej, organizacyjnej i producenckiej. Zrealizują praktyczne ćwiczenia z tworzenia koncepcji projektów, budowania oprawy audiowizualnej oraz tworzenia identyfikacji graficznej i projektowania budżetu.

Koncepcja uczniowskiego projektu powstanie w oparciu o wybrany film z przygotowanej przez zespół festiwalu selekcji filmów krótkometrażowych. Całość zwieńczy wydarzenie audiowizualne w Centrum Amarant które odbędzie się w trakcie Short Waves Festival w marcu i które połączy publiczność festiwalu z nową grupą widzów a zarazem twórców: uczniów jeżyckiego technikum.

Głównym organizatorem jest Fundacja Edukacji Kulturalnej Ad Arte we współpracy z Centrum Amarant.