Centrum Amarant to kulturalne miejsce z gruzińską knajpą Pan Gar, gdzie możecie spędzić wolny czas, spotkać rozmaitych ludzi, wziąć udział w organizowanych przez nas działaniach i organizować własne. Jesteśmy na poznańskich Jeżycach, w Domu Tramwajarza – historycznym domu kultury. Działamy od wiosny 2015 roku.

Amarant to także niezależna grupa artystów i animatorów kultury. Tworzymy miejsca, sytuacje i projekty. Interesuje nas łączenie różnych pokoleń i środowisk we wspólnym doświadczaniu kultury, nowe i tradycyjne zjawiska w sztukach, wspieranie inicjatyw budujących świadome społeczeństwo obywatelskie.

Nie dysponujemy stałymi środkami na organizację wydarzeń i administrowanie budynkiem. Działania organizowane są m.in. dzięki dotacjom z Urzędu Miasta Poznania* przeznaczonym na określone zadania, niespożytej energii członków zespołu, wsparciu cudownej społeczności, która zebrała się wokół Amarantu, wspaniałym artystom i inicjatywom, które nas odwiedzają, sąsiadce – Pani Danusi i Bruce’owi Lee.

* Od stycznia 2017 nie otrzymaliśmy żadnych środków na organizację wydarzeń i działania administracyjne. Kwestia rozdysponowania środków z projektu nr 10.XIII w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2017, które przeznaczone są na wydarzenia kulturalne i remonty w Domu Tramwajarza, nie została jeszcze rozstrzygnięta.

Partnerzy:
poznan

2-zkzl