RESIDENTS//MIESZKAŃCY Fundacji Centrum Amarant realizowany we współpracy z Goethe-Institut Warszawa i Theater im G-Werk z Marburgu to polsko-niemiecka platforma rezydencji artystycznych w Poznaniu. RESIDENTS//MIESZKAŃCY zakłada spotkanie artystów-rezydentów z rezydentami tutejszymi, czyli mieszkańcami Poznania. Odwraca zatem myślenie o rezydencji artystycznej, która staje się wspólnym badaniem przestrzeni i relacji zachodzących pomiędzy Znanym a Obcym w konkretnym miejscu działań. Residents to także eksploracja możliwych form wspólnotowości, opartych na uniwersalnych zjawiskach, jak potrzeby czy lęki, lecz przejawiających się u każdego w niepowtarzalny i fascynujący sposób.
W 2016r. projekt RESIDENTS* składa się z trzech etapów rezydencyjnych. Każdy z nich posiada inne pytanie przewodnie:

#1: POZNAŃ, CZEGO POTRZEBUJESZ? / 23.06-16.07
Kolektyw teatralny Archiwum Rzeczy Ulotnych z Berlina postanowił poznać potrzeby Poznania. Dla nich my, mieszkańcy stali i chwilowi, przedstawiciele wszystkich pokoleń i środowisk, jesteśmy ekspertami życia w tym mieście, od których artyści-przybysze pragną czerpać wiedzę. Andreas Mihan i Meret Kiderlen z ARU zadadzą nam proste pytanie: „czego potrzebujesz?”, by z nagranych wywiadów stworzyć portret miasta, jego potrzeb, braków, potencjałów. Czego potrzebowałby Poznań, gdyby był osobą? Czym jest miasto, czym było miasto i czym miasto powinno być?

Niebieski bus
Archiwum Rzeczy Ulotnych z multimedialnym portretem odwiedzi różne punkty Poznania, w każdym z nich stając się miejscem spotkań, niezapowiedzianych projekcji i koncertów. Co dalej? Z pomocą artystów i nieograniczonej wyobraźni wspólnie postaramy się zrealizować potrzeby miasta. Miasto jest nasze. Miasto to my. Stworzymy teatr, w którym każdy z nas będzie mógł wziąć udział. Teatr w miejscach, gdzie nikt się go nie spodziewał. Bądźmy czujni i ciekawscy, wypatrujmy błękitnego busa.
#2: POZNAŃ, CO CI ZALEGA? / 15.10-5.11

W projekcie It’s never ever done Poznań, co ci zalega? grupa artystów z THEATER IM G-WERK w Marburgu zajmie się tematem niedokończoności. Ze znalezionych i otrzymanych materiałów powstanie teatr: improwizowany, wiecznie “niedokończony” budynek w przestrzeni miejskiej, rozrastający się codziennie o kolejne elementy. W prowizorycznym gmachu mieszkańcy będą mogli zaprezentować swoje niedokończone sprawy, projekty i przedsięwzięcia – niedopisane powieści, nieprzemyślane doktoraty, niedodziane swetry, nierozwiązane problemy… Wnętrze wypełnią też koncerty, dyskusje i spektakle. It’s never ever done jest zatem próbą stworzenia wspólnoty opartej o to, czym się zazwyczaj nie dzielimy, co jest niedoskonałe, a przez to bliższe codzienności.

#3: POZNAŃ, CZEGO SIĘ BOISZ? / grudzień
Ostatni etap projektu podejmuje temat lęku i strachu w wymiarze społecznym. Jak lęk organizuje życie społeczne? Jak strach organizuje poruszanie się po mieście? Jakie lęki kolektywne kierują naszymi decyzjami politycznymi? Czy możemy się zjednoczyć w strachu? Czy lęki koniecznie wywołują reakcje wrogie – czy też możemy sobie wyobrazić pokojową koegzystencję z tym, co wywołuje strach, a może nawet ze strachem samym w sobie? Artystów, którzy odwiedzą Poznań w ramach tego etapu, ogłosimy we wrześniu.///

Projekt finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Projekt powstał w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. goethe.de/swietujemy