mejkerzy

Short Waves Festival – Mejkerzy

25.03.2017, godz. 16:00

120 min, wstęp wolny

Mejkerzy to długofalowy projekt animacyjno-kulturalny, który obejmował kilkumiesięczne spotkania zespołu Short Waves Festival z uczniami Technikum nr 6 w Poznaniu. Finałem wspólnych działań będzie wydarzenie audiowizualne, zrealizowane przez uczniów w oparciu o wybrany przez nich film krótkometrażowy ‒ BEAT w reżyserii Aneila Karii.

Podczas spotkań warsztatowych uczniowie poznawali festiwal od strony kuratorskiej, organizacyjnej i producenckiej. Zrealizowali praktyczne ćwiczenia z tworzenia koncepcji projektów, promocji oraz tworzenia identyfikacji graficznej i projektowania budżetu.

Inicjatywa ta po raz pierwszy pojawiła się w programie Short Waves Festival jako efekt zaobserwowanej potrzeby angażowania publiczności we współtworzenie wydarzeń kulturalnych. To nowe doświadczenie, zarówno dla uczniów, jak i dla organizatorów, którzy występując w roli animatorów wspierają grupę młodych entuzjastów w tworzeniu wydarzeń kulturalnych w swoim najbliższym otoczeniu.