ukrainka2

Ukrainka w Poznaniu

11-14.05 (czwartek-niedziela) | Zapisy

W tym roku udowodnimy, że nie tylko wolność i rewolucja jest kobietą, ale również Ukraińska Wiosna!

Zapraszamy wszystkie migrantki, które z różnych powodów stały się naszymi sąsiadkami, na cykl spotkań UKRAINkA W POZNANIU. To niecodzienna szansa na spotkanie z ekspertkami i ekspertami z zakresu prawa polskiego w różnorodnej tematyce. Planujemy seminaria poświęcone legalnej pracy w Polsce, ubezpieczeniom zdrowotnym oraz świadczeniom socjalnym, spotkanie dotyczące praw pacjentki w czasie ciąży, porodu i okresu poporodowego. Ponadto trenerki przeprowadzą również warsztaty WenDo, podczas których kobiety będą uczyły się jak zadbać o swoją bezpieczną przestrzeń, zarówno fizyczną, jak i psychiczną, jak nie czuć się bezradną i bezbronną. Popracują również nad wzmacnianiem asertywności, poczucia własnej wartości oraz pewności siebie.

Spotkanie informacyjne o tematyce prawnej: Świadczenia socjalne, świadczenia medyczne w Polsce | 11.05 (czwartek), 16:00-19:00, Sala Warsztatowa

M.in.: Karta Dużej Rodziny, program 500+; ubezpieczenie medyczne, prawa pacjentki w Polsce, rodzaje odszkodowań powypadkowych oraz sposoby ich dochodzenia

Spotkanie: Jak być mamą w Polsce? | 13.05 (sobota), 12:00-16:00, Sala Warsztatowa

M.in.: polskie standardy opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży i noworodkiem, procedury szpitalne dotyczące opieki podczas porodu, po porodzie i w okresie połogu, grupy wsparcia młodych matek – kluby mam, symptomy i pomoc w sytuacji depresji poporodowej

Warsztaty WenDo | 13-14.05 (sobota – niedziela), 9:00-15:00 | Sala Amarantowa

WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu – przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić, zapraszamy wszystkie kobiety w każdym wieku, w różnym stopniu sprawności fizycznej, również kobiety niepełnosprawne.

Spotkanie: Legalnie mieszkam i pracuję w Polsce | 14.05 (niedziela), 12:00-14:00, Sala Piccolo

Spotkanie dotyczyć będzie procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Prowadząca wyjaśni zawiłości związane ze składaniem wniosków w Urzędzie Wojewódzkim, opowie o różnicach w zatrudnieniu na podstawie zezwolenia na pracę oraz na podstawie uproszczonej procedury, czyli oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Spotkanie informacyjne o tematyce prawnej: Praca w Polsce – rodzaje umów o pracę | 14.05 (niedziela), 14:00-16:00, Sala Piccolo

W ramach spotkania zostaną omówione praktyczne aspekty związane z zatrudnieniem w Polsce, w tym zostaną przedstawione i wyjaśnione różnice pomiędzy umową o pracę (w tym na okres próbny/na czas określony i nieokreślony) a umowami cywilnoprawnymi (zlecenia/o dzieło), na co należy zwrócić uwagę przy ich zawieraniu bądź rozwiązywaniu oraz wady i zalety każdej z tych umów dla pracownika. Prowadzący przedstawi problemy, które najczęściej pojawiają się w praktyce oraz jak należy postąpić w razie ich wystąpienia.

 

Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: wwardzynska@poznajsasiada.org